Transformasjon

Videre utvikling av organisasjonen

Transformasjon er en endringsprosess og når vi utfordrer folk til å transformere, møtes vi svært ofte med motstand. Den naturlige frykten for det ukjente, som styrer mye av menneskelig atferd, er et stort hinder for den videre utviklingen av organisasjonen.

Tradisjonelt når man snakker om Change Management eller Transformasjon fokuseres det på prosessen og ikke så mye på menneskene, hvem de er og hvordan det vil påvirke dem. Kanskje dette er en av grunnene til at så mange fusjoner og oppkjøp går galt eller ikke ender opp med de forventede resultatene.

Det spiller ingen rolle om transformasjon er knyttet til prosesser, produkter, miljø eller kvalitet. Vi trenger å forstå den menneskelige natur som er involvert i endringsprosessen og vi trenger å se endringene fra deres perspektiv for å forstå deres posisjon i endringen..

Endringsledelse

Endringsledelse er ofte drevet av folk som omfavner endring og de anser at menneskene i organisasjonen som føler usikkerhet og motvilje mot å endre, for å være sta.

Lede for å inspirere Transformasjon er en unik workshop hvor deltakerne vil lære å utvikle transformasjoner på linje med organisasjonen og for bedre å forstå folk som er målgruppen for den tiltenkte endringen. Med den kunnskapen og forståelsen for dette kan vi forme kommunikasjonen for å løse deres behov og preferanser og dermed skape en større aksept for den forandringen vi ønsker å gjennomføre.

Å ha ledere som kan inspirere, involvere og motivere de ansatte til transformasjon lar organisasjonen:

 • Fortsette sin søken for prosess- og produktutvikling
 • Omfavne og absorbere det skiftende miljøet vi lever i
 • Har en arbeidsstyrke som er engasjert i sin utvikling
 • Foreta justeringer på alle nivåer når det er nødvendig
 • Implementere erfaringene i hele organisasjonen
 • Bli en spenstig organisasjon

Transformasjon er en prosess som påvirker vår atferd og måten vi arbeider på.
Når vi forstår den menneskelige natur og de involverte personenes tankesett, kan vi skape mer tiltalende endringer.
Ved å samkjøre disse endringene med organisasjonen som de befinner seg i og involvere berørte mennesker, kan vi generere buy-in og aksept.

Å lede for å inspirere Transformasjon er workshopen som støtter denne prosessen. Basert på vitenskapelige beviste teorier og metoder kommer denne 3-dagers workshopen lære deltakerne hvordan de kan:

 • Lage prosess-forbedring med fleksibel tenkemåte og organisatorisk innretting
 • Forstå målgruppene for transformasjon og deres behov
 • Lage levedyktige verdiforslag
 • Inspirere til endring og utvikling
 • Kommunisere på tvers av nivåer for påvirkning
 • Bygge rollemodeller og transformasjons ambassadører
 • Generere en lærende organisasjon fra innsiden

PSQI International har en tro på interaktive sesjoner hvor deltakernes engasjement og aktivitet er nøkkelen til suksess. Det betyr at workshopen er opplevelsesbasert og at deltakerne vil bygge reelle ferdigheter som varer.

Workshopen er designet for å passe ledere og prosjektledere på alle nivåer i organisasjonen som ønsker at de ansatte skal omfavne endring og utvikling lettere. Klassen vil være skreddersydd for å håndtere operasjonelle eller strategiske spørsmål, avhengig av omfanget av transformasjoner det jobbes med.

Menneskelige faktorer som behandles:

 • Persepsjon
 • Kompetanse
 • Individer som ikke sier fra
 • Konformitet
 • Gruppetenking
 • Selektiv observering og lytting
 • Tunnelsyn
 • Låst perspektiv (for å samsvare med egne overbevisninger)
 • Til hvem må vi svare for
 • Uklar kommunikasjon
 • Kontroll (Real or make believe)
 • Ledelsens runder på gulvet (Hva sjekker de egentlig)
 • Ytelse og belønningssystemer
 • Kommersiell vs sikkerhetsrisiko
 • Sveitserost