Team

Faktorer som hindrer utvikling og suksess

Å lede et team av mennesker krever andre ferdigheter enn de som trengs for å lede en person. I et teams gruppedynamikk er konformitet og gruppetenkning vanlige faktorer som kan hindre teamet i å lykkes.

I en gruppedynamikk finnes det kraftige mekanismer som kan fremme fortreffelighet eller lage katastrofer. Det er en team-leaders jobb å arbeide med disse naturkreftene og kanalisere lagets innsats og energi mot målene for teamet og organisasjonen.

Hvis teamet inspireres til å jobbe sammen mot felles mål og målsettinger, kan et team være svært vellykket. På den andre siden, hvis det blir styrt feil kan gruppedynamikken også være svært skadelig for prestasjonen, sikkerheten og kvaliteten. De menneskelige faktorene som står på spill i et team bør ikke  undervurderes. Disse utgjør forskjellen i resultatene for prestasjonen, sikkerheten og kvaliteten.

Daglige oppgaver som møter (teammøter, TOOLBOX TASKS, samtaler etc.) og beslutninger kan gjøres på mye mer engasjerende og involverende måter som kan produsere eierskap og ansvarlighet hvis det gjøres på riktig måte.

 

 

Et lag består av to eller flere personer. Teamarbeid betyr å jobbe sammen og utnytte hverandres ressurser til å oppnå felles målsettinger

Vellykkede teamledere kan bygge team som støtter, utvikler og utfordrer hverandre til en atferd som kan skape bærekraftig prestasjon, sikkerhet og kvalitet. Å ha teamledere som kan inspirere og motivere teamet til å jobbe sammen med produktive prosesser  lar organisasjonen ha:

A lag består av to eller flere personer. Samarbeid betyr å jobbe sammen og utnytte ressursene for å oppnå felles mål.

Å lede for å inspirere Teams er workshopen som støtter denne prosessen. Basert på vitenskapelige beviste teorier og metoder kommer denne 3-dagers workshopen lære deltakerne hvordan de kan:

 • Skape lagånd
 • Utnytte teamets ressurser
 • Administrer gruppedynamikk
 • Ta gode beslutninger
 • Kjøre effektive møter
 • Håndtere konflikter
 • Å sikre erfaringene

PSQI International har en tro på interaktive sesjoner hvor deltakernes engasjement og aktivitet er nøkkelen til suksess. Det betyr at workshopen er opplevelsesbasert og at deltakerne vil bygge reelle ferdigheter som varer.

Workshopen er designet for å passe ledere og prosjektledere på alle nivåer i organisasjonen som ønsker å ha mer suksess med team de leder.

Menneskelige faktorer som behandles:

 • Stress                                                                                                       
 • Persepsjon
 • Kjedsomhet
 • Kompetanse
 • Å se eller ikke se
 • Individer som ikke sier fra
 • Konformitet
 • Hierarki
 • Gruppetenking
 • Beslutningstaking
 • Til hvem må vi svare for
 • Beslutninger basert på konsensus