Personlig ledelse

Økende behov for personlig ledelse

På arbeidsplasser rundt om i verden ser vi økte prestasjonskrav for den enkelte ansatte, og som oftest med færre og færre ressurser og med mindre tid tilgjengelig. Denne trenden er kanskje en av hovedårsakene til at vi ser fler og fler ansatte, på alle nivåer, oppleve stress eller som viser tydelige tegn til stress..

Kravet om å produsere mer med mindre betyr også at organisasjonens ledere har mindre tid til å lede imens omgivelsene de leder blir mer og mer komplekse, med fler og fler krav og med mer og mer informasjon som de må håndtere.

I dette økende og krevende miljø er det et behov for mer selvledelse på alle nivåer. Også hvor det kulturelt finnes en tradisjon for mindre selvledelse, er det en klar trend hvor ansatte forventes å prestere mer på egen hånd og hvor de skal ta ansvar for sine handlinger når det gjelder sikkerhet og kvalitet uten å miste fokus på prestasjon (pro- duktivitet).

Tradisjonell selvledelse har fokusert på de ansatte og ikke så mye på lederne og det sy- nes å være en overbevisning om at ledere automatisk leder seg selv. Allikevel, når vi ser på hva selvledelse handler om, finnes det klare indikasjoner som sier at hvis ledere og ansatte hadde fått riktig trening og myndighet til å handle, hadde de kunnet oppnå mye mer. Med andre ord, ved å begynne med å sikre at organisasjonens ledere er selv-le- dende, skaper vi rollemodeller for resten av organisasjonen og bygger en kultur som støtter denne typen av adferd, til fordel for den enkelte og organisasjonen.

 

Fordeler med selv-ledende medarbeidere

Med å ha mennesker som er selv-ledende, tillater det organisasjonen å:

 • Skape et stimulerende og motiverende arbeidsmiljø
 • Redusere stress og utmattelse
 • Forsikre seg mot menneskelige faktorer som kan skade sikkerheten, kvaliteten og prestasjonen
 • Utvikle fleksible holdninger og tankesett som kan bidra til innovasjon og utvikling
 • Beholde ansatte og redusere fravær

Bygge Prestasjon uten å miste Sikkerhet og Kvalitet ut av syne

Selvledelse blir av mange tatt for gitt, men i realiteten utvikles selv- ledelse hos mennesker bare hvis de har blitt trent til det og bemyndiget til å utføre det.

Lead to Inspire Selv-ledelse bygger på metoder som kan støtte en sådan prosess. Basert på vitenskapelige beviste teorier og metoder kommer denne 3-dagers workshopen lære deltakerne hvordan å:

 • Forstå egen personlighet i forhold til prestasjon, sikkerhet og kvalitet
 • Motivere seg selv til prestasjon, sikkerhet og kvalitet
 • Kunne måle eget motivasjonsnivå
 • Forstå sin egen persepsjon og filter
 • Tørre å si ifra til sine overordnede
 • Utfordre seg selv til videre utvikling og vekst
 • Kunne lære dem som rapporterer til dem om hvordan de kan bli selv-ledende
   

PSQ International tror på interaktive møter hvor deltakernes engasjement og deltakelse er nøkkelen til suksess. Det betyr at workshopen er opplevelsesbasert og hvor deltak- erne bygger reelle ferdigheter som varer.

Workshopen er utformet for å passe ledere på alle nivåer i en organisasjon som selv ønsker å oppnå mer for dem de leder. Mennesker som er i ferd med å bli ledere eller som har en rolle hvor selvledelse er viktig, kan også ha et stort utbytte av å delta i work- shopen.

 

Menneskelige faktorer som behandles:

 • Utmattelse
 • Stress
 • Persepsjon
 • Kjedsomhet
 • Fraværende sinn
 • Å se eller ikke se
 • Individer som ikke sier fra
 • Konformitet
 • Hierarki
 • Selektiv observering og lytting
 • Tunnelsyn
 • Låst perspektiv
 • Hvem må vi stå til ansvar for
 • Uklar kommunikasjon