Om oss

“DET ER PÅ TIDE AT VI BEGYNNER Å SE PÅ LEDELSE MED EN HELHETLIG TILNÆRMING”

Filosofien bak PSQI

Som navnet vårt tilsier, fokuserer vi i alle våre treninger på aspektene prestasjon, sikkerhet og kvalitet.

Prestasjon kommer først og det er fordi vi mener at prestasjonen kommer fra en gitt adferd. Det gjelder også for sikkerheten og kvaliteten i selve utførelsen og ikke minst i produktiviteten.

Ingen bedrift kan overleve uten å prestere og det er fra dette perspektivet som vi ber våre deltakere om å inkludere kritiske aspekter fra jobben sin.

Sikkerhets Ledelse betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker og bedrifter, men at ansatte kan jobbe trygt bør være en viktig del av all ledelse. Sikkerhet i en bransje betyr ikke nødvendigvis det samme som i en annen. Vi tolker sikkerhet med hensyn til områder eller oppgaver hvor det er en risiko involvert, enten det gjelder mennesker, økonomisk velvære, miljø eller noe annet.
For oss betyr det å kunne motivere mennesker til å gjøre jobben sin riktig.

Kvalitet har vi definert mye på samme måte som sikkerhet. Det dreier seg om selskapets interne prosesser og i den grad bedriften og ledelsen følger dem samt hvordan de kontrollerer resultatene sine.

Ofte behandles disse tre dimensjonene innen ledelse separat. Vi mener at for å kunne skape ledere som både kan inspirere og motivere mennesker til å gjøre jobben sin riktig utifra alle aspekter, må de tre dimensjonene behandles innenfor det samme rammeverket som vi kaller ledelse. Vi linker derfor til disse tre områdene i alt opplæringsmateriale, diskusjoner og øvelser og knytter de samme metodene, verktøy og teknikker i ett sett med atferd som kan få menneskene til å gjøre jobben sin riktig.

PSQI’s VERDIER SOM DRIVER ATFERD

Kompetanse:

Vi tror at kompetanse er selve grunnlaget for prestasjonen, sikkerheten og kvaliteten. Som leverandør mener vi at vi bør ha en  kompetanse i det vi gjør og vi tror at vår oppgave er å skape reell kompetanse også for våre kunder.

Kvalitet:

Vi tror på kvalitet. Vi mener at å benytte seg av snarveier er å kaste bort tid. Vi strever hardt for å kunne sikre en jevn kvalitet på det vi gjør og levererer i opplevelsene for menneskene vi trener.

Våre interne standarder skal sikre en høy nivå av treningsopplevelse for alle kundene våre.

Ansvarlighet:

Vi tror på tillit. Vi holder det vi lover. Vi lover å levere og følger opp våre resultat.

Avkastning på investeringen:

Vi mener det er viktig å få avkastning på bedriftens investering i lederne sine. Ingen investering bør gjøres uten å kunne forvente en tilfredsstillende avkastning. Vi tror på å kunne måle resultater og at bli enige om mål.

Enhetlige løsninger:

Vi tror at vi kan hjelpe kundene våre til å møte sine mål gjennom en global og enhetlig tilnærming. 

«Tenk globalt-handle lokalt” er vårt konsept og vi kan konvertere et globalt konsept til lokal aksept da våre kursholdere forstår den lokale kulturen.

Bakgrunn

Manuela Hjelseth – kursholder i Norge:

Manuela har en formell bakgrunn med en Bachelor i språk og psykologi samt flere sertifiseringer innen NLP. Hun har hatt flere stillinger som mellomleder og avdelingsleder hvor service, teamarbeid og kommunikasjon har vært viktige elementer. Hun assisterer på internasjonale treninger innen kommunikasjon og motivasjon og har gjennom sine tidligere erfaringer innen idrett en bred forståelse for prestasjon og motivasjon.

Vi tror at ensartede tilnærminger, der strategien om å «tenke globalt-handle lokalt» gir resultater. Gjennom PSQI’s globale nettverk av kvalifiserte kursholdere og coacher kan vi støtte deg og din bedrift i å nå målene deres.

Vi har en no-nonsense tilnærming til trening og coaching, noe ditt selskap vil ha stor nytte av.

Anders Piper – Grunnlegger og Adm.Dir.

PSQ-International er et alternativ til de tradisjonelle ledelses-treningene. Anders Piper innså at det var et gap mellom ulike treninger som ble tilbudt og den virkeligheten og de daglige kravene til lederne globalt etter å ha jobbet og trent med ledelsestreninger, sikkerhetsledelse, motivasjonspsykologi, og menneskelige faktorer i flere år.

Les mer om Anders Piper her.