Relasjonsledelse

Økende krav til deg som Leder

Å generere ytelse er for mange ledere den største daglige oppgaven av alle.

Det er et evig økende krav til kvalitet, sikkerhet og risikostyring. Organisatoriske krav og krav fra ansatte, myndigheter og kunder øker.

Med disse økende kravene øker også presset på lederen som må være i stand til å takle forventningene.

Mye må skje før, og hvis det ikke gjør det blir menneskene demotivert, og de begynner å avvike i sin prestasjon, i sikkerhetsatferd og i kvaliteten på arbeidet.

For dagens leder er det derfor avgjørende at de forstår hvordan de skal holde sine ansatte motivert til å gjøre jobben riktig. Mye av det å gjøre jobben på en riktig måte er å kunne ha den riktige kompetansen til å løse oppgaven, men det er også viktig å forstå at det er forskjeller i hva som motiverer individer og hvordan individer bør behandles.

Ekte tillit og motivasjon

Etterspørselen etter ekte ledelse øker. Tittelen betyr mindre og mindre. Uten motivasjon og ekte tillit fra de ansatte, kommer sjefen til å være en sjef og ikke lederen.

Den riktige lederen inspirerer de ansatte til å gjøre sitt beste og skaper ønskede resultater på en sikker og kvalitativ måte.

Gjennom å ha ledere som kan inspirere og generere motivasjon hos de ansatte til å gjøre jobben på en riktig måte, kan organisasjonen:

 • oppfylle sine mål i forhold til ytelse (prestasjon) og sikkerhet/kvalitetsstandarder
 • øke medarbeidernes tilfredshet
 • øke produktiviteten
 • beholde ansatte
 • redusere fravær og sykefravær
 • utnytte de ansattes ressurser bedre
 • minimere sløsing av menneskelige ressurser
 • arbeide mer effektivt

Lederskap handler om å inspirere mennesker til å gjøre jobben riktig. Det handler om å motivere mennesker til prestasjon, sikkerhet og kvalitet for optimale resultater.

Å lede for å inspirere individer er workshopen som støtter denne prosessen. Basert på vitenskapelige beviste teorier og metoder kommer denne 3-dagers workshopen til å lære deltakerne å:

 • bygge og evaluere kompetanse
 • gjennomføre Balansert Ledelse ™
 • bli en synlig og engasjert Leder
 • skape ansvarlighet gjennom oppfølging og tilbakemeldinger
 • arbeide med Generative Spørsmål ™ for å øke kvaliteten i kommunikasjonen
 • formidle kommunikasjon i begge retninger
 • få tillit

PSQI International har en tro på interaktive sesjoner hvor deltakernes engasjement og aktivitet er nøkkelen til suksess. Det betyr at workshopen er opplevelsesbasert og at deltakerne vil bygge reelle ferdigheter som varer.

Workshopen er designet for å passe ledere og prosjektledere på alle nivåer i en organisasjon som vil oppnå mer med de mennesker de leder. De som er i ferd med å bli leder kan også med stor suksess delta.

Menneskelige faktorer som behandles:

 • Utmattelse
 • Stress
 • Persepsjon
 • Kompetanse
 • Fraværende sinn
 • Individer som ikke tør å si fra
 • Hierarki
 • Beslutningsprosesser
 • Hvem står vi til ansvar for
 • Uklar kommunikasjon
 • Kontroll (virkelig eller imaginær)
 • Normalisering av faresignaler
 • Belønningssystemer for prestasjon