Coaching tjenester

Vårt mål er at du skal integrere og akselerere dine nye erfaringer innen ledelse.

Coaching og implementering

På PSQI kan vi støtte deg i implementeringen av de nye erfaringene dine, både etter og mellom hver modul. Våre kompetente coacher har alle sertifiseringer og coaching erfarenhet og vi kan derfor tilby coaching tjenester. Dette gjelder både for lederne som deltar i våre workshops og for andre ansatte i bedriften.
Har du ikke vært på en av våre workshops men ønsker støtte i din rolle som leder? Ta kontakt med oss for en avtale.

PSQ Norge tilbyr også coaching/trening i presentasjons ferdigheter.  

 

Vurdering

Ved å bruke Reiss Motivasjons Profil kan vi  tilby å kombinere trening og coaching med en motivasjons vurdering. Med dette unike verktøy kan vi se på de reelle indre motivene hos en person (dvs. det som driver deres atferd/prestasjon) og hjelpe dem til å forstå hvordan de kan leve sine motiver å få mer glede og motivasjon i det de gjør.
Kontakt din lokale PSQI representant for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.

Ta kontakt her for mer informasjon.

4 + 2 =