Vil du som leder ha en høy grad av effektivitet, sikkerhet og kvalitet på arbeidsplassen?

 

Det kan du oppnå ved å ha motiverte ansatte som gjør jobben sin riktig.
Hos oss kan du lære hvordan.

Ledelse, motivasjon og kompetanseheving

Ledelse og Kompetanseheving

Hvordan sikrer du som leder kontinuerlig utvikling og kvalitet blandt dine medarbeidere?
Hvor mange av bedriftens ansatte føler at lederne deres ikke er tilstrekkelig engasjert i deres utvikling?
Vet bedriftens ledere hvordan de kan gjennomføre effektive og motiverende møter?

Å ha motiverte medarbeidere på jobb reduserer både fravær og kostnader for bedriften. Hvordan kan du som leder motivere og inspirere samtidig som du har fokus og en høy grad av effektivitet, sikkerhet og kvalitet på arbeidsplassen? Og hva med kompetanse utvikling? Hvordan identifiserer du hvem som trenger hva på en oversiktlig og tidsbesparende måte?

Gjennom PSQ Internationals ledertreninger lærer bedriftens ledere å bl.a redusere behovet for micromanagement, forbedre kommunikasjonen, øke produktiviteten, gjenkjenne kompetansenivåer, forstå motivasjon og utnytte et teams ressurser. Treningene bidrar til en målbar økt kvalitet og prestasjon på arbeidsplassen.
Gjennom en skalerbar ledelsesmodell som er bygget på unike metoder for å involvere deltakerne til å ta en aktiv rolle gjennom hele programmet, gir vi verktøy og metoder for å forbedre ledernes evne til å inspirere, motivere og lede sine medarbeidere. 

Motivasjon på arbeidsplassen

Motiverte ansatte – er det så viktig?
Holder det ikke med gode lønninger, bonus ordninger, incentives, tilgang på firma hytter og/eller forsikrings- og pensjonsavtaler?

Nei, ikke alltid eller rettere sagt; det gjelder ikke for alle.
Virkelig motivasjon drives av våre indre motivasjonsdrivere. Hvor noen trigges av å tjene mye penger og gjerne kler seg i dyre og flotte designer klær, drives andra av å jobbe sammen med andre mennesker. For noen er familie det viktigste og for andre kan muligheten til å bli leder drive prestasjonene.

Som leder i en travel arbeidshverdag kan man lett fristes å behandle alle likt. Ved å forstå hvilke drivere som trigger forskjellige mennesker, kan du øke individuelle prestasjoner samtidig som trivselen, kvaliteten og sikkerheten øker i samme takt.

 

 

lead lead2 lead3 lead4 lead5

Noen av de menneskelige faktorer som behandles:

 • Konformitet
 • Stress
 • Tunnelsyn
 • Uklar kommunikasjon
 • Kompetanse heving
 • Gruppetenking
 • Selektiv seende og hørsel
 • Kommersielle vs sikkerhets risker
 • Hierarki
 • Kontroll (ekte eller imaginær)
 • Normalisering av advarsler
 • Belønningssystemer basert på prestasjon
 • Utmattelse

Våre programmer integrerer lederegenskaper direkte med prestasjon, sikkerhet og kvalitetsstyring som gir en effektiv helhetlig tilnærming og dermed forbedret lønnsomhet.

Ta kontakt her for mer informasjon.

9 + 15 =